<>
 
لینک دوستان

شاید شما هم به این سوال برخورد کرده باشید:"اگر جسمی با سرعت نور حرکت کند،چه رخ خواهد داد؟"

بیشتر افرادی کم اطلاع گاهی این پاسخ را می دهند که :"اگر جسمی با سرعت نور شروع به حرکت کند،تبدیل به انرژی می شود و زمان برایش معنا نخواهد داشت"،اما آیا این پاسخ صحیح است؟برای درک این موضوع با ما همراه باشید.

درک اولیه غالب افراد نظریه نسبیت خاص انیشتین است که ارتباط میان انرژی و جرم ذره را با رابطه ی E=mc2 بیان می کند،در حقیقت این رابطه چنین بیان می کند که جرم و انرژی هم ارز هستند،از سوی دیگر یکی از تبعات نسبیت خاص رابطه میان جرم و سرعت است که بصورت زیر نوشته می شود

بدین معنا که با افزایش سرعت یک جسم جرم آن نیز افزوده می شود ولی اکثر افراد این پاسخ در ذهنشان تداعی می شود که با افزایش سرعت جرم تبدیل به انرژی می شود!

اما باید توجه داشت که نسبت عام انیشتین چنین بیان می کند:

هرجسمی که دارای جرم است نمی تواند به سرعت نور برسد،چون با نزدیک شدن به سرعت نور جرم به سمت بی نهایت میل می کند از این رو برای شتاب دادن این جرم نیازمند نیرویی برابر با بی نهایت هستیم و چون در طبیعت مادی این نیرو وجود ندارد و قابل دسترس نیست،لذا ذرات ماده نمی توانند سرعتی معادل با سرعت نور پیدا کنند.

در عوض ذراتی که جرمشان تقریبا صفر است،مانند فوتون ها،می توانند با سرعت نور حرکت کنند،از این رو می تواند گفت: "کسانی که به ما آموخته اند که هر جسم با رسیدن به سرعت نور به انرژی تبدیل می شود،اشتباه نموده اند!"

نظریه نسبیت انیشتین در این مهم اصلا بحثی نمی کند!!


موضوعات مرتبط: سوالی برای تفکر بهتر تو، فیزیک و زندگی، نور، سوالات جالب
[ جمعه بیست و چهارم بهمن 1393 ] [ 11:23 قبل از ظهر ] [ داود رجبی ]

بحث بر سر این مطلب است که اصطکاک به چه عواملی بستگی دارد.

اولین پاسخ در این زمینه این است که اصطکاک به میزان زبری و نرمی دو سطح وابسته است (پس یاد می گیریم ضریب اصطکاک به جنس دو سطحی که بر روی هم می لغزند وابسته است) در حقیقت هر چه مولکولهای یک جسم بیشتر با هم ارتباط برقرار نموده و کمتر روی هم بلغزند نیروی اصطکاک بیشتر می شود از این رو حرکت یک جسم روی سطح صیقلی ساده تر از حرکت آن روی سطح آسفالت است.

از سوی دیگر نیروی اصطکاک متناسب با نیرویی که دو جسم را به هم می فشارد.اما باید توجه داشت تا هنگامی که جسم حرکت خود را آغاز نکرده است،این نیرو با برآیند نیروهای وارد شده در راستای حرکت هم اندازه است و با حرکت جسم در سرعت های کم نیروی اصطکاک مستقل از نیروی وارد شده می باشد (توجه کنید در سرعت های کم) و به نیرویی که به صورت عمودی دو جسم را به هم می فشارد و ضریبی که بین دوسطح وجود دارد وابسته می شود.

باید توجه داشت،نیروی اصطکاک مستقل از مساحت سطح های تماس است،این موضوع را اولین با نیوتون کشف نمود البته در نگاه اول شاید به نظر برسد که چنین نیست اما آزمایشها نشان می دهد مساحت سطح تماس به نیروی اصطکاک اثری ندارد.

شاید این موضوع کمی با نگاه ما فرق داشته باشد،در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

ادامه دارد....


موضوعات مرتبط: فیزیک و زندگی، سوالات جالب
[ سه شنبه شانزدهم دی 1393 ] [ 1:18 بعد از ظهر ] [ داود رجبی ]

همان طور که می دانیم،اصطکاک نیروی مقاومتی است که در برابر حرکت اجسام به وجود می‌آید. این نیرو همواره در خلاف جهت حرکت ایجاد شده و با حرکت اجسام مخالفت می‌کند. برای ایجاد حرکت در اجسام باید نیرویی بزرگ‌تر از نیروی اصطکاک در جهت حرکت اعمال کرد. اصطکاک به عواملی چون نیروی عمودی، شرایط سطح‌های تماس از نظر زبری و جنس سطح‌های تماس بستگی دارد و در صورتی که تغییرات دما به‌گونه‌ای باشد که موجب تغییر زبری سطح تماس شود، در افزایش یا کاهش اصطکاک موثر است.غالبا اصطکاک به دو صورت ایستایی و جنبشی تعریف می شود.

اصطکاک ایستایی: هرگاه به جسمی که بر یک سطح افقی در حالت سکون است نیروی افقی وارد شود و جسم حرکت نکند و در حال سکون باقی بماند، نشانگر آن است که برآیند نیروهای وارده بر آن صفر است. پس نیرویی به اندازه نیروی وارده، بر جسم وارد می‌شود که نیروی F را خنثی می‌کند. این نیرو، نیروی اصطکاک ایستایی نامیده می‌شود و از برهم‌کنش بین دو سطحی که نسبت به هم ساکن هستند و با هم در تماس‌اند به‌وجود می‌آید.
اگر نیروی F را بزرگ‌تر کنیم به‌طوری که جسم در آستانه حرکت قرار گیرد(جسم ساکن است اما اگر ضربه ای کوچک به آن وارد کنیم شروع به حرکت می کند) در این حالت نیروی اصطکاک در آستانه حرکت نامیده می‌شود.
نیروی در آستانه حرکت در یک نقطه اتفاق می افتد که مشخصه ای برای محاسبه ضریب اصطکاک ایستایی می‌باشد، چنانچه نیروی اعمالی به جسم بیشتر از حد آستانه حرکت شود ضریب اصطکاک جنبشی درگیر خواهد شد که مقدار آن از مقدار ایستایی کمتر است همچنین شتاب جسم در آستانه ی حرکت صفر می باشد.

اصطکاک جنبشی: با حرکت جسم جامد بر سطح جسم جامدی دیگر، نیرویی موازی سطح تماس به هریک از دو جسم از طرف جسم دیگر، وارد می‌شود که نیروی اصطکاک جنبشی نام دارد. نیروی اصطکاک جنبشی از برهم‌کنش بین دو سطحی که نسبت به هم متحرک می‌باشند و با هم تماس دارند به وجود می‌آید. جهت نیروی اصطکاک جنبشی در خلاف جهت حرکت جسم است.در اکثر اوقات نیروی اصطکاک ایستایی بزرگ‌تر از نیروی اصطکاک جنبشی است. طبق قانون اول نیوتن که قانون اینرسی هم نامیده می‌شود، جسم در حال سکون تمایل دارد در حالت سکون باقی بماند و چنان‌چه حرکت یک‌نواخت دارد به حرکت خود ادامه دهد. زمانی که به جسمی ساکن نیرو وارد می‌شود تا شروع به حرکت کند باید بر نیروی اینرسی و نیروی اصطکاک غلبه کرد. اما زمانی که جسم در حال حرکت یک‌نواخت و بدون شتاب است تنها غلبه بر نیروی اصطکاک وجود دارد، پس به نیروی کمتری نیاز خواهد بود.


اصطکاک خشک : هرگاه بین دو جسم ماده سومی مانند روغن، آب و.. وجود نداشته باشد، اصطکاک به‌وجود آمده را اصطکاکِ خشک می‌نامند.

اصطکاک تر : اگر بین دو جسم ماده سومی مانند روغن، آب و... وجود داشته باشد، اصطکاک به‌وجود آمده را اصطکاکِ تر می‌نامند.

اما یکی از سوالاتی که غالب دانش آموزان و علاقه مندان به فیزیک با آن مواجه می شوند این نکته است که اصطکاک به چه عواملی وابسته است،ماهیت آن چیست و ضریب اصطکاک یک جسم حداکثر چند می تواند باشد؟


موضوعات مرتبط: سوالی برای تفکر بهتر تو، فیزیک و زندگی، سوالات جالب
[ دوشنبه یکم دی 1393 ] [ 0:15 قبل از ظهر ] [ داود رجبی ]
شاید این جمله یک نوستالوژی برای قدیمی ها باشد،ترازو،وزن،وزن را نمی گیری؟

شاید هم امروزه در برخی فروشگاه ها با این جمله مواجه شده باشید،تعیین قد،وزن،فشار خون،قند خون.

اما آیا به عددی که این ترازو ها نشان می دهند دقت کرده اید؟

 

مثلا دکتر می گوید : وزن شما 60 کیلوگرم است و نسبت به قد شما که 160 است مقداری مناسب است و شما تعادل وزنی و قدی دارید! به نظر شما آیا دکتر،فروشنده و حتی خود شما کجا را اشتباه می کنید؟

راستی آنچه ترازو نشان می دهد واقعا چیست؟

آنچه ترازو نشان می دهد در حقیقت وزن شما است اما از آنجا این مقدار معرف حاصل نیروی گرانشی است که از سوی زمین بر جرم جسم وارد می شود و کمیتی برداری است و واحد آن نیوتن می باشد و از آنجا که مقدار شتاب جاذبه گرانشی در همه جا یکسان است پس می تواند معرف جرم شما هم باشد.

در حقیقت اگر این ترازو را به کرات دیگر ببریم مقداری که مشاهده می شود،متفاوت خواهد بود.

اما غالب افراد بیان می کنند وزن شما 60 کیلوگرم است و این کاملا اشتباه است در حقیقت کیلوگرم معرف جرم شماست و فرد برای آنکه بیان دقیق فیزیکی انجام دهد باید بیان کند،وزن شما 600 نیوتن است و جرم شما 60 کیلوگرم.

اما اشکال عمده در این مهم است که متاسفانه روی ترازو هم مقدار جرم (واحد کیلوگرم) درج شده است.

به نظر شما آنچه ترازو نشان می دهد جرم است؟وزن است؟یا هردو؟


موضوعات مرتبط: سوالی برای تفکر بهتر تو، گرانش یا همان جاذبه، سوالات جالب
[ جمعه بیست و یکم آذر 1393 ] [ 11:0 قبل از ظهر ] [ داود رجبی ]
.: Weblog Themes By My Best Friend,Nima_Karimi :.

درباره وبلاگ

با سلام خدمت تمامی دوستان و علاقه مندان به فیزیک.ما در این سایت بر آن هستیم تا به یکدیگر کمک کنیم ، مفاهیم فیزیکی را بهتر و به زبان ساده تر بیاموزیم.
از این رو خواهشمندم نظرات و پیشنهادات خود را جهت یادگیری بهتر بیان نمایید.پیشاپیش از همکاری همه دوستان عزیز تشکر و قدردانی می کنم.
متاسفانه در کشور ما مالکیت معنوی یک مطلب اصلا رعایت نمی شود،دست انسان به جایی بند نیست لازم است به حضور بازدید کنندگان عزیز برسانم،استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع و نام سایت جایز نمی باشد از این رو خواهشمند است در صورت استفاده از مطالب سایت نام منبع (www.betterlearning.ir) را ذکر کنید.
لینک نرم افزارها
امکانات وب